top of page

"את נילי פגשתי לפני מספר שנים.

למדתי אצלה לאכול עם מודעות ועם הקשבה לגוף שלי ולצרכים שלו.

למדתי להבין שאין מה לפחד מלאכול או ממוצרים שהם לא 'דיאט'.

למדתי לחיות ללא ייסורי מצפון או התניות בנוגע לאוכל. 

למדתי לא להסתמך על גורמים חיצוניים אלא על עצמי וכך באורח פלא משקל הגוף שלי התאזן מעצמו.

בעקבות ההכרות שלי עם נילי איכות החיים שלי עלתה. למדתי אצלה דרך חיים, כזו שמלווה אותי לאורך שנים"

מאיה

המלצתה של מאיה רוזנברג

bottom of page