top of page

"לפני כשנתיים התחלתי בייעוץ קבוע אצל נילי. מיד היה ברור שמדובר בגישה אחרת מדיאטנים אחרים. במקום לספור קלוריות, אתה לומד לחנך את עצמך להרגלים נכונים ובעיקר הפעלת שיקול דעת שהופכים את ההקפדה על התזונה לידידותית מאד.
שיניתי את אורח חיי והמלצתי לרבים מידידי שעברו  בהצלחה את אותו התהליך".
בברכה,
איציק 

המלצתו של איציק

bottom of page